Scroll for å lese mer ↓

ÅÅ skape en
verden som
drives av ren
ENERGI

Velkommen til prosjektsiden for arbeidet med Å Energi. Glitre Energi og Agder Energi slår seg sammen for å skape Nordens mest fremtidsrettede konsern innen fornybar energi.

Vi har valgt oss nytt navn – Å Energi. Enkelt, oppriktig og fremtidsrettet – et navn med kraft.

Hvorfor

Det nye navnet spiller både på opphavet vårt fra vannkraften og selve bokstaven å som en del av det norske språket. Å er infinitivsmerket som settes foran all handling – det som er aller viktigst om vi skal nå målene om en verden som drives på ren energi. Alle kjenner uttrykket "mange bekker små – gjør en stor Å". Det gir et bilde på hvordan vi må samle oss for å løse energiutfordringene vi står overfor. Å Energi er et unikt, norsk og enkelt navn som kan skille seg ut også ute i verden. Det sier noe om hvor vi kommer fra og hvor vi skal.

infografikk verdikjede
Mann ved pult
En mann på et kraftverk
Kvinne på kraftverk
Kvinne som snur på hjul i kraftverk
Mann som jobber i nett
En fot på gress, på vei til å klatre i nett

Nytt navn

Etter en inkluderende og engasjerende prosess blant de ansatte i begge selskapene har vi kommet fram til et navn vi synes passer godt til oss. Fusjonen mellom Glitre Energi og Agder Energi vil etter planen formelt bli gjennomført medio desember 2022. Å Energi, vårt nye navn vil tas i bruk i løpet av 1. kvartal 2023. Navnet er det en av våre egne ansatte som har foreslått. Se filmen om den interne navnejakten – Vi heter Å Energi.

Om oss

Vårt viktigste samfunnsoppdrag er å øke produksjonen av ren og rimelig fornybar energi, å sørge for at strømmen leveres effektivt gjennom nettet, og å utvikle nye og bedre energitjenester i Norge og Norden — til våre kunder i by og bygd, til industri og næringsliv, i bygg og bolig. Det er det eneste langsiktige, bærekraftige svaret på energikrisen og klimatrusselen. Vi skal bidra til utvikling av ny industri og arbeidsplasser i Buskerud og Agder. Vi skal ha en viktig rolle i norsk og nordisk kraftforsyning, og vil vokse videre gjennom utvikling av egen virksomhet.

Å er et navn med kraft, det er enkelt, oppriktig. Det skal vanskelig gjøres å lage et enklere navn på et handlekraftig energiselskap som har en viktig rolle i det grønne skiftet.

Konsernsjef Steffen Syvertsen, Å Energi

Fusjonen vil skape et ledende kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden.

infografikk verdikjede
infografikk verdikjeden

Vannkraft

11,3 TWh

Nett

310 000
kunder

Privatmarked strøm

210 000
kunder

Bedriftsmarked strøm

20 TWh

Spørsmål og svar

Kontakt oss

kommunikasjon@ae.no

Å Energi logo